Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Wydminy informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część kosztów zakupu oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej powinien w terminie
od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Wydminy oraz niezbędne oświadczenia wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 rok.

Dokumenty można złożyć osobiście w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na jego adres:

Urząd Gminy Wydminy

Plac Rynek 1/1

11-510 Wydminy

z dopiskiem „Zwrot podatku akcyzowego”.

Zwrot przyznanych środków nastąpi w terminie 2-31 października 2023 r.  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub w kasie Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Wydminach przy ul. Giżyckiej 6a.

 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Przewiń do góry