Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Wydminy informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część kosztów zakupu oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej powinien w terminie
od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Wydminy oraz niezbędne oświadczenia wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 rok.

Dokumenty można złożyć osobiście w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na jego adres:

Urząd Gminy Wydminy

Plac Rynek 1/1

11-510 Wydminy

z dopiskiem „Zwrot podatku akcyzowego”.

W roku 2024 stawka zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego wynosi 1,46 zł.

Informujemy również, iż ma zmienić się wzór wniosku.

 

*Ważne dla posiadaczy bydła, świń, owiec, kóz i koni

Posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP ww. zwierząt na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W celu uzyskania ww. danych (informacji o liczbie DJP ) należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP posiadanych zwierząt w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego,

Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

 

Przewiń do góry