2016 – Rokiem Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych w Gminie Wydminy

W dniu 29 grudnia 2015 r. Rada Gminy Wydminy z inicjatywy Wójta Gminy Radosława Króla podjęła uchwałę  w sprawie ustanowienia roku 2016  Rokiem Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych.

W uchwale nr XV/105/2015 między innymi czytamy :
„Żołnierze Wyklęci to wierni Żołnierze Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. (…)Umierali opluci mianem faszystów, bandytów i zdrajców. …. Dziś po dekadach milczenia możemy ich godnie upamiętniać. (…) Pamięć o Żołnierzach Wyklętych to ważna powinność naszych czasów. Pamięć i modlitewne wspomnienie o ludziach, którzy wymarzyli sobie prawdziwie wolną Polskę. Walczyli o Nią i za Nią oddali swoje w większości młode życie.”
Uchwała, co jest godne podkreślenia, została podjęta jednogłośnie. Głosowali za nią ci radni , którzy  nie głosowali za nadaniem placowi przed kościołem nazwy Skweru Żołnierzy Wyklętych. Powinniśmy być dumni z naszych radnych i Wójta za podjęcie takiej uchwały.

W roku 2016, 16 lutego mija 70 – ta rocznica największej bitwy antykomunistycznego podziemia na Warmii i Mazurach . Bitwa ta , jak wiemy, została stoczona we wsi Gajrowskie. Władze Gminy wraz z organizacjami pozarządowymi zamierzają w 2016 roku między innymi zorganizować :
– wmurowanie  kamienia węgielnego pod budowę Panteonu Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych w Orłowie – 16.02.
– pierwszy w powiecie Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych ” Wilczym Tropem” – 28.02;
– odsłonięcie Panteonu – II poł. roku;
– otwarcie Izby Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Orlowie;
– szlak edukacyjno – historyczny p.n ” Szlakiem Żołnierzy Wyklętych”;
– zakończenie inwestycji na Skwerze Żołnierzy Wykłętych.
Ważną uroczystością , obok odsłonięcia Panteonu ma być organizacja I Sztafety Młodzieżowej na trasie Gajrowskie – Wydminy. Planuje się ażeby sztafeta Szlakiem Żołnierzy Wyklętych weszła na stałe do kalendarza  imprez sportowych i była przeprowadzona zawsze w dniu 17 września – w rocznicę agresji ZSRR na Polskę.

Jak widać program uroczystości związanych z Rokiem Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych jest bardzo bogaty. Apelujemy do wszystkich mieszkańców  o aktywny udział w przygotowywaniu oraz o uczestniczenie we wszystkich uroczystościach.

Poniżej prezentujemy projekt Panteonu w Orłowie, który zajął I miejsce w konkursie ogłoszonym przez Wójta Gminy Wydminy.

Tekst: Stowarzyszenie Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Gajrowskie”

Przewiń do góry