Procedura obsługi osób niepełnosprawnych przez Urząd Gminy Wydminy

Procedura obsługi osób niepełnosprawnych przez Urząd Gminy Wydminy        

 1. Obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową

Urząd Gminy Wydminy zapewnia następujące możliwości załatwienia sprawy przez osoby mające trudności z przemieszczaniem się, w tym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim:  

 1. Obsługa osób z wadą wzroku W celu udostępnienia informacji dla osób z wadą wzroku strona internetowa Urzędu Gminy Wydminy przygotowana jest do korzystania przez osoby z wadą wzroku z możliwością przełączenia na odbiór w szacie kolorystycznej o podwyższonym kontraście, z możliwością zmiany rozmiaru czcionki, sterowaniem z klawiatury.
 2. Osoby niesłyszące

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.1824) osoba niesłysząca ma możliwość skorzystania z następujących form pomocy podczas załatwienia spraw w Urzędzie:

 1. Korzystając z platformy E-Usług Gminy Wydminy dostępnej pod adresem:

https://euslugi.wydminy.pl/euslugi-web/#/moduly

Usługa e-Płatności, dostępna w ramach platformy, przeznaczona jest dla użytkowników, którzy bezpiecznie, wygodnie, szybko oraz zdalnie mogą realizować swoje płatności na rzecz Gminy Wydminy.

Osoby, które posiadają profil zaufany mogą same zarejestrować się na platformie i potwierdzić swoje dane bez wychodzenia z domu. Konto założone za pomocą profilu zaufanego jest od razu w pełni aktywne, a użytkownik ma podgląd swoich danych.

Osoby nieposiadające profilu zaufanego, powinny zarejestrować się w systemie i następnie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym udać się do Urzędu Gminy Wydminy w celu potwierdzenia tożsamości oraz powiązania swojego konta z systemem urzędowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u pracownika Urzędu Gminy Wydminy pod nr telefonu 89 421 00 19

 1. Wysłanie e-maila pod adres: sekretariat@wydminy.pl
 2. Przesłanie faksu pod nr
 3. Poprzez pocztę tradycyjną na adres: Urząd Gminy Wydminy, ul. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy
 4. Może przyjść osobiście do Urzędu i skorzystać z pomocy pracownika w zakresie podstawowej znajomości języka migowego. Wizyty nie trzeba zgłaszać wcześniej. W takiej sytuacji prosimy zgłosić się do punktu obsługi klienta na parterze budynku, na wprost wejścia głównego, w celu skierowania do pracownika posługującego się językiem migowym.

Etapy obsługi osób niepełnosprawnych

 1. W celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy wyznaczony pracownik Biura Obsługi Klienta przeprowadza wstępną rozmowę z klientem.
 2. Po ustaleniu przedmiotu sprawy pracownik, o którym mowa w punkcie 1., informuje pracownika komórki organizacyjnej lub na samodzielnym stanowisku pracy właściwej/właściwego rzeczowo do rozpatrzenia sprawy o konieczności obsłużenia osoby niepełnosprawnej bez zbędnej zwłoki.
 3. Kierownicy Referatów, a w przypadku samodzielnych stanowisk pracy Sekretarz Gminy, wyznaczają spośród podległych im pracowników osobę, która udziela osobie niepełnosprawnej pomocy w dotarciu do miejsca obsługi, w razie takiej konieczności udaje się do niepełnosprawnego klienta i realizuje sprawę na miejscu, a po zakończonej obsłudze pomaga w opuszczeniu budynku Urzędu.
Przewiń do góry
Skip to content