INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Anna
Kategoria:

Senator RP Małgorzata Kopiczko wzięła udział w spotkaniu poświęconemu rozwojowi Gminy Wydminy, zorganizowanym 8 lipca 2020 r. w siedzibie urzędu. W dyskusji wzięli udział: Wójt Gminy Wydminy Radosław Król, zastępca wójta Andrzej Cieśluk, Przewodniczący Rady Wydminy Waldemar Samborski oraz radni.

 

Anna
Kategoria:

W Urzędzie Gminy Wydminy trwa nabór na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Zapraszamy mieszkańców do zgłaszania swoich kandydatur. Informujemy jednocześnie, że wynagrodzenie rachmistrza oblicza się jako iloczyn stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z właścicielem gospodarstwa skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa (ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.) Oprócz tego rachmistrz telefoniczny może zarobić 20 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad telefoniczny. Nabór trwa tylko do 8 lipca.

Czytaj więcej: ZOSTAŃ RACHMISTRZEM POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO