Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

w ramach Osi Priorytetowej 4 – Efektywność energetyczna, Działania 4.3 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałania 4.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach poprzez głęboką kompleksową termomodernizację

Nazwa beneficjenta: Gmina Wydminy

Wartość projektu: 2 887 554,25 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich w kwocie 2 449 236,93 zł

https://wydminy.pl/stara/2-pozostale/1154-wymiana-oswietlenia-w-szkole-podstawowej-w-gawlikach-wielkich-oraz-termomodernizacja-zespolu-szkol-ogolnoksztalcacych-w-wydminach

Wydminy – Podpisanie umowy na termomodernizację ZSO w Wydminach

https://wydminy.pl/podpisanie-umowy-na-modernizacje-szkolnej-kotlowni/

https://wydminy.pl/stara/2-pozostale/1243-podpisanie-umowy-na-modernizacje-szkolnej-kotlowni

https://wydminy.pl/stara/2-pozostale/1389-uroczyste-zakonczenie-prac-przy-termomodernizacji-zso-w-wydminach

Przewiń do góry
Skip to content