Podpisanie umowy na modernizację szkolnej kotłowni

Dnia 8 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Wydminy podpisano umowę na modernizację kotłowni szkolnej ZSO w Wydminach.Jest to część II zadania pod nazwą: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach”, dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 4 – Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W obecności Pana Radosława Króla – Wójta Gminy Wydminy niniejszą umowę podpisali Pani Eliza Szwed – Dyrektor ZSO w Wydminach oraz wykonawca robót Pan Andrzej Rakus – Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych.

 

{gallery}2018/Umowy/02{/gallery}

Przewiń do góry