Budowa kaplicy pogrzebowej w Wydminach

24 maja 2022 r. podpisano umowę wykonania „robót budowlanych polegających na budowie kaplicy pogrzebowej w Wydminach – etap III” pomiędzy Gminą Wydminy reprezentowaną przez Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla przy kontrasygnacie Skarbnika Elżbiety Sosnowskiej, a firmą Nordman sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Marka Fejfera.
Przewiń do góry