Gmina Wydminy na Samorządowym Forum Sołtysów na Warmii i Mazurach

Gmina Wydminy z dumą reprezentowana była na tegorocznym Samorządowym Forum Sołtysów na Warmii i Mazurach, które odbyło się w prestiżowej Hali Urania w Olsztynie. Delegacja, na czele z Panią Sekretarz Aliną Romanowicz oraz Panią Skarbnik Elżbietą Sosnowską, wraz z ośmioma sołtysami, stanowiła silną reprezentację społeczności lokalnej.

To wyjątkowe wydarzenie okazało się nie tylko doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, ale także do pogłębienia współpracy na rzecz naszego regionu. Wspólna praca i zaangażowanie wszystkich uczestników tworzyły atmosferę otwartości i dialogu, sprzyjającą budowaniu silniejszych więzi społecznych.

Podczas forum nasi przedstawiciele mieli okazję spotkać się z ważnymi postaciami polskiego życia publicznego, w tym senatorem RP Gustawem Markiem Brzezinem, wicemarszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego Sylwią Jaskulską oraz wojewodą warmińsko-mazurskim Radosławem Królem. Spotkania te były doskonałą okazją do wymiany poglądów i omówienia kwestii istotnych dla naszej społeczności.

Nieoceniony wkład w sukces naszej reprezentacji miał Sołtys Sołectwa Dudka, Pani Magdalena Rutkowska. Jej wyjątkowe zaangażowanie zostało docenione przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marcina Kuchcińskiego, co stanowi doskonałą zachętę dla wszystkich do jeszcze większej pracy na rzecz naszej społeczności.

Z dumą patrzymy na naszych przedstawicieli i dziękujemy im za godne reprezentowanie Gminy Wydminy na forum regionalnym. Niech ich zaangażowanie będzie inspiracją dla nas wszystkich do dalszego wspólnego działania na rzecz rozwoju naszej społeczności!

Przewiń do góry