Gmina Wydminy pozyskała dofinansowanie na sterylizację i kastrację psów właścicielskich z Gminy Wydminy

W związku z ogłoszonym Konkursem „Podaj łapę” organizowanym przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gmina Wydminy pozyskała dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł na sterylizację i kastrację psów właścicielskich z Gminy Wydminy. Łączna kwota realizacji zadania wynosi 20 000,00 zł.

Celem programu jest zmniejszenie liczby zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Wydminy oraz poprawa ochrony i opieki nad zwierzętami domowymi poprzez sterylizację i kastrację psów należących do właścicieli, zamieszkujących na terenie Gminy Wydminy.

Wobec powyższego zapraszamy właścicieli psów z terenu Gminy Wydminy do skorzystania z możliwości wykonania zabiegów sterylizacji/kastracji. W sytuacji gdy wniosek będzie złożony na kilka sztuk zwierząt, jego rozpatrzenie nastąpi w zależności od ilości wniosków.

Wnioski należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Wydminy (pokój nr 8). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (87) 421 00 19.

Nabór będzie trwał do wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Wydminy.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie: https://bip.wydminy.pl w zakładce „DRUKI DO POBRANIA – OCHRONA ŚRODOWISKA, WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW, DOTACJE” lub w kancelarii UG Wydminy.

Zadanie jest realizowane przy udziale pomocy finansowej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewiń do góry