II Gminna Rada Seniorów w Wydminach.

W sali obrad Rady Gminy ukonstytuowała się II Rada Seniorów w Wydminach. Władze Gminy Wydminy sprzyjają solidarności międzypokoleniowej  tworząc warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych, między innymi poprzez założenie gminnej rady seniorów. W obecności Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla i Przewodniczącego Rady Gminy  Wydminy Waldemara Samborskiego odbyło się spotkanie inauguracyjne nowej rady. Radni seniorzy wybrali Przewodniczącą Gminnej Rady Seniorów, została nią Ewa Kulpińska-Mejor na Zastępcę Przewodniczącej wybrano Marię Dolecką, która została jednocześnie delegatem na Powiatowy Zjazd Seniorów . Wójt Radosław Król wręczył listy gratulacyjne  radnym-seniorom, życzył owocnych działań, z radością przyjął możliwość konsultacji z kompetentną grupą reprezentującą starsze pokolenie.

Gminna rada seniorów jest organem konsultacyjnym i doradczym. Z uzasadnienia ustawy wynika, że funkcjonowanie rady seniorów ma  społeczny charakter. Rada seniorów ma pełnić rolę reprezentacji osób starszych.  Gmina ma sprzyjać solidarności międzypokoleniowej i stwarzać warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Taką potrzebę odzwierciedlają także statystyki. Według CBOS, 88 proc. respondentów uważa, że osoby starsze są potrzebne społeczeństwu właśnie ze względu na możliwość zaangażowania się w działalność społeczną. Takie możliwości stwarza także gminna rada seniorów. Członkowie rady mogą zgłaszać inicjatywy związane zarówno z dobrem ich pokolenia, jak i innymi sprawami lokalnymi, monitorować potrzeby osób starszych oraz ustalać  działania  w tym zakresie, informować środowisko osób starszych o ważnych sprawach dla seniorów, wzbogacać gminną ofertę kulturalną  i rekreacyjną.

Przewiń do góry
Skip to content