INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Wójt Gminy Wydminy informuje, iż producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła w 2019 roku.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego będą przyjmowane w dwóch terminach:

  1. od 1 lutego 2019 roku do 28 lutego 2019 roku

– do wniosku należy dołączyć faktury VAT ( lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,

  1. od 1 sierpnia 2019 roku do 2 września 2019 roku

– do wniosku należy dołączyć faktury VAT( lub ich kopie) dokumentujące zakup  oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:

100 litrów x ilość ha użytków rolnych x 1,00 zł

oraz

 30 litrów x średnia roczna liczba dużych jednostek  przeliczeniowych bydła* x 1,00 zł

* W odniesieniu do bydła dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wójt Gminy Wydminy wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

UWAGA!  Od 2019 roku zmienił się również wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

                  Wnioski z lat ubiegłych są nieaktualne.

Przewiń do góry
Skip to content