Informacja o pracy Wójta

Wójt od III Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia 2014roku podjął następujące inicjatywy :

Zarządzenia:

 • Zarządzenie Nr 108/2014 Wójta Gminy Wydminy z dnia 31 grudnia 2014 roku – w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych;
 • Zarządzenie Nr 109/2014 Wójta Gminy Wydminy z dnia 31 grudnia 2014 roku – w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu IBM będącego własnością Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA znajdującego się w wyposażeniu urzędu;
 • Zarządzenie Nr 110/2014 Wójta Gminy Wydminy z dnia 31 grudnia 2014 roku – w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014;
 • Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Wydminy z dnia 2 stycznia 2015 roku – w sprawie realizacji kontroli realizacji zadań obronnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Wydminy w 2015r.;
 • Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wydminy z dnia 05 stycznia 2015 roku – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2015 roku
 • .Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Wydminy z dnia 12 stycznia 2015 roku – w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym stanowiącym własność gminy w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego;
 • .Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Wydminy z dnia 12 stycznia 2015 roku – w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Pańska Wola;
 • .Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Wydminy z dnia 12 stycznia 2015 roku – w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Gawliki Wielkie
 • .Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Wydminy z dnia 15 stycznia 2015 roku – w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, użytkowanego przez Urząd Gminy oraz jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Wydminy.

Wójt odbył następujące spotkania i konsultacje:
31.12.2014

 • Spotkanie z Lekarzami przychodni J.A.R

02.01.2015

 • Spotkanie z dyrektorami szkół Wydminy i Gawliki Wielkie w urzędzie-Wójt

05.01.2015

 • Spotkanie z Kadrą Pedagogiczną SP Zelki i SP Talki

08.01.2015

 • Spotkanie z Państwem Olchowskimi w spr. Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego
 • Wizyta TVP Olsztyn
 • Konsultacje dot. prac na linii kolejowej Ełk-Korsze

09.01.2015

 • Spotkanie z Wójtem Gminy Świętajno
 • Koncert na Dobry Początek Roku (GOK)

  12.01.2015

 • Komenda Powiatowa Straży Pożarnej Giżycko

14.01.2015

 • Spotkanie z rodzicami uczniów SP Talki
 • Zebranie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku

  15.01.2015

 • Uczestnictwo na Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ekologii
 • Spotkanie z rodzicami uczniów SP Zelki

  16.01.2015

 • Spotkanie z Gminie Świętajno

  19.01.2015

 • Uczestnictwo w Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
Przewiń do góry