INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

1 lipca w Siemczynie (województwo zachodniopomorskie) odbyła się konferencja „Rewitalizacja środowisk popegeerowskich – odzyskanie uśpionego kapitału”. Jednym z prelegentów był Wójt Gminy Wydminy Radosław Król, który przedstawił sytuację społeczną w Berkowie oraz najbliższe działania aktywizujące mieszkańców sołectwa.

Czytaj więcej: O Berkowie podczas konferencji w Zachodniopomorskim

Uprzejmie informujemy, iż trwa nabór uczestników do zadania publicznego „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego 2014”. W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Wydminy – osoby długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

Czytaj więcej: Kursy i prace społecznie-użyteczne dla osób bezrobotnych z Gminy Wydminy

Gmina Wydminy w dniu 8 maja 2014 roku reprezentowana przez Wójta gminy Wydminy Radosława Króla oraz Skarbnika Gminy Krystynę Truchan, zawarła umowę o dofinansowanie z Województwem Warmińsko-Maszurskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina oraz Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Michała Opieczyńskiego, w kwocie 425 851,23 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy”.

Czytaj więcej: Kolejne pozyskane środki przez Gminę Wydminy!

Długo oczekiwany remont świetlicy w Szczepankach dobiegł końca.

Symboliczne przecięcie wstęgi oraz wręczenie kluczy odbyło się 23 maja 2014 roku o godz. 15:00 w obecności miejscowej społeczności oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla, Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Wiesława Pietrzaka, Prezes LGD9 Barbary Dawcewicz, Prezes OSM Olecko Anny Łuczko-Staszków, Radnych Gminy Wydminy oraz sąsiednich sołtysów.

Czytaj więcej: Świetlica w Szczepankach otwarta!