KATYŃ – SMOLEŃSK PAMIĘTAMY

                       

 

Tegoroczne obchody Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej w gminie Wydminy rozpoczęły się 8 kwietnia b.r. uroczystym apelem w miejscowym Zespole Szkól Ogólnokształcących. Najmłodsi uczniowie przygotowali wzruszający  program słowno – muzyczny . Następnie złożono kwiaty pod Dębem Katyńskim  upamiętniającym zamordowanego kpt. Eugeniusza Grapowa.

 

10 kwietnia b.r.  w kościele p.w. Chrystusa Zbawiciela została odprawiona Msza Św. w intencji ofiar Tragedii Smoleńskiej oraz  por. Stanisława Jaworskiego, kpt. Eugeniusza Grapowa i pozostałych ofiar Zbrodni Katyńskiej . Po mszy  pod Dębem Katyńskim upamiętniającym por. Stanisława Jaworskiego, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze.

                                                                              

 Niezwykle interesującą formą obchodów  Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej był  już III Rajd Rowerowy szlakiem Dębów Katyńskich na trasie Wydminy – Zelki – Wydminy. Młodzież skupiona w ONR Giżycko oraz członkowie organizacji Patriotyczne Wydminy i Patriotyczne Giżycko swój rajd w dniu 10 kwietnia rozpoczęli od złożenia kwiatów pod Dębem poświeconym kpt. Eugeniuszowi Grapow. Na start przybyli przedstawiciele władz Gminy oraz dyrekcji ZSO.

{gallery}apel_2{/gallery}

Następnym etapem rajdu były Zelki, gdzie w kościele p.w. Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej odprawiona została  Msza Św.   w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej.  Proboszcz miejscowej parafii ks. Krzysztof Mulewski na zakończenie swojej niezwykle interesującej homilii serdecznie podziękował młodzieży za organizację rajdu i za pamięć o naszych

zamordowanych Bohaterach. Po zakończeniu mszy i krótkim programie przypominającym Zbrodnię Katyńską uczestnicy przeszli pod Dąb Katyński upamiętniający zamordowanego w Charkowie ks. mjr Ignacego  Drozdowicza, gdzie młodzież skupiona w patriotycznych organizacjach w widowiskowy sposób uhonorowała zamordowanych Żołnierzy. Następnie  ks. Krzysztof Mulewski zaprosił wszystkich zebranych na wspólne ognisko na terenie plebanii.

{gallery}apel_3{/gallery}

Ostatnim etapem rajdu był Dąb Katyński w Wydminach poświęcony por. Stanisławowi Jaworskiemu. Po złożeniu kwiatów, modlitwie poprowadzonej przez ks. prał. Ryszarda Grabowskiego oraz odśpiewaniu hymnu – wójt gminy Wydminy Pan Radoslaw Król złożył na ręce organizatorów podziękowania  za propagowanie wśród mieszkańców patriotycznych postaw

{gallery}apel_4{/gallery}

Organizatorzy Rajdu dziękują serdecznie władzom gminy Wydminy za wsparcie przy organizacji imprezy. Szczególne podziękowania kierujemy do wójta Pana Radosława Króla  za uczestnictwo na wszystkich etapach rajdu i za słowa skierowane do jego uczestników. Dziękujemy również sekretarz gminy Pani Alinie Romanowicz za aktywne uczestnictwo w rajdzie wraz z całą rodziną.

 {gallery}zelki{/gallery}

Organizatorzy

ONR Giżycko

Patriotyczne Wydminy

Patriotyczne Giżycko

Stowarzyszenie „ Teraz Sucholaski”


opracował Bogdan Skiba

Przewiń do góry