Kolonie dla dzieci rolników nad Morzem Bałtyckim, Bieszczadach, Górach Stołowych, Tatrach i Mazurach z dofinansowaniem KRUSU !!!

Warmińską-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe przy  współudziale  Bezpiecznych Wakacji z Pojezierzem Ełckim i Ełckim LZS organizują kolonie dla dzieci rolników i  różnych grup społecznych

Wypoczynek odbędzie się w sześciu turnusach:

I turnus – Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy „Kopernik” w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 37/39, .w Kołobrzegu  w terminie  27.06.2022 – 05.07.2022.

II turnus – Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy „Kopernik” w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 37/39.w Kołobrzegu  w terminie  05.07.2022 –13.07.2022.

III turnus –  Wypoczynek odbędzie się  w  Domu Wypoczynkowym – Wynajem Pokoj- Wyżywienie Wojciech Łukaszczyk,  Zakopane –  Mrowce 37, 34-500 Zakopane w terminie  14.07.2022 –22.07.2022

Podczas turnusu przewidujemy wyjazd całodniowy do największego w Polsce Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze.

IV turnus –  Wypoczynek odbędzie się  w Bursie Szkolnej w Ełku ul: Sikorskiego 5A, 7A,  19-300 Ełk w terminie  28.07.2022 – 05.08.2022. ( Mazury ). Kolonie będą podzielone na trzy grupy tematyczne – obóz jeździecki,  nauka i doskonalenie pływania, promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna ( rekreacyjny) .

V turnus –  Wypoczynek odbędzie się  w Bieszczadach w Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym „Uroczysko” koło Leska , Zwierzyń 19, 38-623 Uherce Mineralne w terminie  11.08.2022 – 19.08.2022.

VI  turnus –  Wypoczynek odbędzie się w Górach Stołowych w Ośrodku Wypoczynkowym „Marysieńka”, ul. Wodna 3 57-343 Lewin Kłodzki koło Kudowy Zdroju w terminie  20.08.2022 –28.08.2022.

Kolonie są skierowane do różnych grup społecznych nie tylko do dzieci rolników.
Koszt koloni dziecka na krusie 900zł + bon turystyczny.,

Koszt koloni dziecka bez krusu 1500zł + bon turystyczny.

Koszt koloni dziecka na krusie 1400zł, bez bonu turystycznego

Koszt całkowity  bez bonu i krusu  2000,00zł .

Wystawiamy faktury w przypadku korzystania rodzica z Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Istnieje możliwości udziału dzieci w wypoczynku, których rodzice nie opłacają KRUSU, oraz realizujemy bony turystyczne. 

Zapraszamy instytucje publiczne, gminy, szkoły, sołectwa, ośrodki pomocy społecznej, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, nauczycieli do współpracy w zakresie organizacji kolonii  wypoczynku.

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie na stronie http://www.lzselk.pl .Kartę uczestnika należy przekazać organizatorowi w dniu wyjazdu przed wsiadaniem dziecka do autobusu na wyjazd na wypoczynek. W przypadku dziecka rolnika należy dołączyć zaświadczenie z krusu.

Program zostanie dostosowany do wieku i zainteresowań uczestników, uczestnicy będą mieli wybór wycieczek i zajęć.

Przedstawiony program stanowi propozycje wycieczek, które mogą być zmieniane lub zastępowane innymi zajęciami. Realizacja programu będzie uzależniona od aktualnych wymagań sanitarnych, dostępności obiektu do zwiedzania, możliwości zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa zdrowotnego itp.

Program naszych kolonii jest zgodny z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2021-2025 oraz Ustawą o zdrowiu publicznym. Realizuje zalecenia Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (dawniej: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Kolonie profilaktyczne organizowane przez nasze stowarzyszenie może być finansowane ze środków będących w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego, w tym ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Realizujemy zadania publiczne w oparciu o przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie może również występować jako realizator zadań  z zakresu zdrowia publicznego zgodnie z art. 3 Ustawy o zdrowiu publicznym.

Wszelkie informacje na temat warunków udziału w wypoczynku dostępne są na stronie internetowej http://www.lzselk.pl.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z koordynatorem organizacji letniego wypoczynku (tel. 508863211, 516106667 ).

Przewiń do góry