KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WYDMINY

            Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 878) informuję, że od 18 maja 2020 roku z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie można korzystać pod następującymi warunkami:
  • zachowanie dystansu społecznego (2m odległość między ludźmi w miejscach publicznych),
  • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
  • ograniczona liczba osób (16 osób) – 14 osób i 2 trenerów korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi; w przypadku obiektów wieloboiskowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z boisk oddzielnie,
  • na salach i halach sportowych (z wyłączeniem siłowni), na terenie których są realizowane zajęcia sportowe, może przebywać w tym samym czasie, z wyłączeniem ich obsługi, odpowiednio:

– 12 osób i trener (dla obiektów o powierzchni do 300 m2),

– 16 osób i 2 trenerów (dla obiektów o powierzchni do 800 m2),

– 24 osoby i 2 trenerów (dla obiektów o powierzchni do 1000 m2),

– 32 osoby i 3 trenerów (dla obiektów o powierzchni powyżej 1000 m2),

  • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
  • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
  • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wschodzących i opuszczających obiekt,
  • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

            W związku z powyższym osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć, treningów na otwartych obiektach sportowych na terenie Gminy Wydminy zobowiązane są do przedłożenia do Urzędu Gminy Wydminy harmonogramu prowadzonych zajęć.

                                                           Wójt Gminy Wydminy
                                                           /-/ mgr inż. Radosław Król    

Przewiń do góry