Konkurs „Mazurski Bociek”

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku zaprasza do udziału w konkursie „Mazurski Bociek” mieszkańców regionu WJM z terenu działania MCEE (teren 6 powiatów: węgorzewski, giżycki, kętrzyński, mrągowski, piski, gołdapski oraz gminy ościenne: Świętajno i Rozogi (powiat szczycieński), Stare Juchy (powiat ełcki) .  W konkursie mogą wystartować szkoły, klasy bądź rodziny stanowiące grupę uczestników. Grupa uczestników może liczyć od 3 do 15 osób. W konkursie nie dopuszcza się uczestników indywidualnych.
 
Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej: http://www.jeziora.com.pl/mazurski-bociek

Przewiń do góry