KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE 23.08.2022, 15:00 CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ PLAC RYNEK 1/1, WYDMINY

CEL SPOTKANIA:

1.Prezentacja dotychczasowych
efektów wdrażania LSR w Gminie
Wydminy
2. Identyfikacja problemów i potrzeb
społecznych oraz działań
zmierzających do poprawy sytuacji
społecznej i gospodarczej obszaru
3. Wypracowanie:
– analizy SWOT
– wizji, misji i celów
4. Dostosowanie strategii do oczekiwań mieszkańców NA SPOTKANIE ZAPRASZAMY:
Mieszkańców Gminy Wydminy, w tym lokalnych liderów reprezentujących sektor społeczny gospodarczy i publiczny oraz wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem Gminy.

Przewiń do góry