„Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowanie przestrzennego”

Z dumą informujemy mieszkańców o przystąpieniu Gminy Wydminy do projektu pt.:

Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowanie przestrzennego

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W dniu 14 maja 2020r. podpisaliśmy umowę o powierzenie grantu w wysokości 56 000,00zł , którego środki przeznaczone będą na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.

Projektowanym dokumentem planistycznym, na podstawie którego mają odbyć się konsultacje jest Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Wydminy dla działek o numerach ewid.: 102, 2103, 556/1, 550, 549/2, 551, 552, 641, 639, 554, 555, 640 położonych w obrębie wyspy wydmińskiej.

Powołany przez Wójta Gminy Wydminy zespół zadaniowy do realizacji etapów I i II projektu ma na celu przeprowadzenie konsultacji, realizacje i rozliczenie projektu zgodnie z postanowieniami umowy.

Zachęcamy mieszkańców do udziału w konsultacjach, które planowane są w najbliższym czasie, abyśmy mieli wpływ na kształtowanie naszej wspólnej przestrzeni publicznej.

01 02 logo kolor

Przewiń do góry