Mieszkania dla wielodzietnych rodzin z gminy Wydminy

Rodziny wielodzietne z terenu gminy Wydminy mają nowe mieszkania. Dzisiaj (8 października) odbyło się uroczyste przekazanie dwóch mieszkań socjalnych. Zwiększenie zasobu lokali socjalnych możliwe było dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Remont mieszkań socjalnych odbył się podczas realizowanego przez samorząd projektu ”Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” współfinansowanego ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W ramach zadania odbyły się szkolenia: technolog robót wykończeniowych (dla 10 mężczyzn) oraz malarz z elementami dekoracji ścian i sufitów (dla 5 kobiet). Podczas prac społecznie-użytecznych 15 mieszkańców gminy Wydminy (osoby bezrobotne,
korzystające z pomocy GOPS) wyremontowało dwa mieszkania socjalne przy ulicy Ełckiej w Wydminach dla rodzin wielodzietnych z terenu gminy.

„Mieszkania, które zostały przekazane dwóm rodzinom z naszej gminy zostały wyremontowane przez naszych mieszkańców. Tym bardziej zasługuje to na słowa uznania oraz podziękowania dla tych osób za pomoc rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebowały naszego wsparcia. Cieszę się, że wspólnymi siłami udało nam się sprawić, że od dzisiaj dwie rodziny znalazły swój nowy dom” – powiedział Wójt Gminy Wydminy Radosław Król.

Zadanie realizowane jest przez Gminę Wydminy współfinansowane ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015”Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”. Całkowity koszt zadania wynosi 140 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie z Ministerstwa to 80 procent.

List Marszałka Gustawa Marka Brzezina z okazji uroczystego przekazania mieszkań socjalnym rodzinom wielodzietnym z gminy Wydminy

List  Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysz

 {gallery}Wydminy/mieszka_soc{/gallery}

Przewiń do góry
Skip to content