NABÓR DZIECI 5-LETNICH

OGŁOSZENIE O NABORZE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W WYDMINACH

 

OGŁASZA NABÓR DZIECI 5-LETNICH

 

 DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYDMINACH.

  • Z dziećmi pracują wykwalifikowani, doświadczeni nauczyciele wychowawcy oraz specjalista
    z zakresu  logopedii.
  • Szkoła zapewnia bezpłatną opiekę świetlicową w godz. 6.15 – 16.00.
  • Z dziećmi realizowane są przedsięwzięcia i projekty edukacyjne, a rodzicom proponowane różnorodne formy współpracy.
  • Na terenie szkoły jest plac zabaw, hala sportowa oraz kompleks boisk „ORLIK”.
  • W ramach obowiązkowych zajęć z dziećmi prowadzone są zajęcia z języków obcych.
  • Odbywają się również wyjazdy edukacyjne, integracyjne i kulturalne. 

 

RODZICE UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ „KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO”.

KARTA ZGŁOSZENIOWA DOSTĘPNA JEST W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY

www.zsowydminy.mazury.edu.pl

Przewiń do góry