NOWY SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY …

NOWY SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY  WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ZA PRAWIE 1 MLN ZŁ TRAFI DO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WYDMINACH.

W ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, OSP w Wydminach otrzyma dofinansowanie w wysokości 827 457,00 zł na realizację zadania pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4×4 wraz z dodatkowym wyposażeniem.

Projekt polega na zakupie samochodu zgodnego z „Wytycznymi standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” oraz dodatkowych elementów nie wchodzących w skład standardowego wyposażenia, niezbędnych do sprawniejszego przeprowadzenia akcji, wzrostu bezpieczeństwa, ochrony przed klęskami żywiołowymi i ekologicznymi. Nowy samochód oraz sprzęt ułatwi niesienie pomocy w miejscach oddalonych od hydrantów jak również przyczyni się do sprawniejszego przeprowadzenia akcji, szybszego przybycia na miejsce pożaru, wypadku.

Realizacja inwestycji byłaby niemożliwa gdyby nie zaangażowanie Wójta Gminy Wydminy Pana Radosława Król oraz wsparcie  Komendanta Głównego i Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w postaci 135 tys. zł w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz pomoc Gminy Wydminy w wysokości 20 tys. zł. Wspomniane środki wchodzą w wkład własny OSP potrzebny przy realizacji projektu.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację inwestycji.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Wydminach

Przewiń do góry