O gminie

O Wydminach

Gmina wiejska Wydminy położona jest we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie giżyckim. Jej powierzchnia wynosi 23.346 ha. Siedzibą władz samorządowych i innych instytucji zlokalizowanych na terenie gminy jest wieś Wydminy. Bogactwem naturalnym gminy jest położenie geograficzne w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich. Atrakcyjna turystycznie, charakteryzuje się malowniczymi terenami, co wynika z ukształtowania środowiska przyrodniczego: dużego udziału lasów (35%), rozległej powierzchni wód (1210 ha) i urozmaiconej rzeźby terenu, zachęcających do uprawiania wielu rodzajów turystyki, która może być wiodącym kierunkiem aktywizacji społeczno-gospodarczej całej społeczności. Wzajemnie uzupełniają się tu: duży udział przestrzeni leśnych, powierzchni wód i urozmaicona rzeźba terenu. Na terenie gminy znajduje się 21 jezior i stawów zajmujących łącznie powierzchnię 1210 ha.

Podstawowe dane statystyczne (11.2018 r.):

 • Liczba ludności: w powiecie giżyckim – 56 922, w gminie – 6 346;
 • Liczba ludności w wieku produkcyjnym: w powiecie – 35 487, w gminie – 3 983;
 • Liczba osób pracujących: w powiecie – 8 550, w gminie – 372;
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie powiecie giżyckim wynosi 3 663,45 PLN;
 • Bezrobotni zarejestrowani: w powiecie – 1 849, w gminie – 236;
 • Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym: w powiecie 5,2, w gminie – 11,8%;
 • Stopa bezrobocie rejestrowanego w powiecie giżyckim – 10,6%.

Dostępność komunikacyjna

Głównymi szlakami komunikacyjnymi na terenie gminy Wydminy są:

 • Droga wojewódzka nr 655
 • Droga wojewódzka nr 656
 • Linia kolejowa Olsztyn – Białystok

Odległości do:

1. najważniejszych ośrodków miejskich:

 • Olsztyn – 128 km
 • Gdańsk – 278 km,
 • Warszawa – 272 km,

2. lotnisk:

 • Szymany – 120 km,
 • Gdańsk – 293 km,
 • Warszawa – 235 km,

3. portu morskiego:

 • Gdańsk – 278 km,

4. przejść granicznych:

 • z Rosją: Gołdap – 73 km,
 • z Litwą: Budzisko – 102km,
 • z Białorusią: 147 km.

Gospodarka

Rozwój gospodarczy gminy Wydminy tkwi przede wszystkim w potencjale środowiska naturalnego oraz kapitale ludzkim jaki posiada. Lokalizacja gminy w jednym z najczystszych ekologicznie regionów Polski, wśród licznych jezior i lasów, stanowi z kolei atut na rzecz rozwoju funkcji rolniczych i turystycznych. Unikalne walory przyrodnicze nie powinny jednak kolidować także z rozwojem działalności o charakterze produkcyjnym oraz z szeroko rozumianymi usługami rynkowymi.

Gmina Wydminy stwarza dobre warunku do produkcji żywności metodami ekologicznymi na większą skalę, czy też produkcji surowców w energetyce.

Położenie gminy Wydminy peryferyjnie do dużych ośrodków miejskich na terenach o unikatowych walorach przyrodniczych, determinuje w dużym stopniu dotychczasowe oraz przyszłe kierunki rozwoju tego obszaru, stanowiąc jednocześnie wyjątkową szansę oparcia lokalnej gospodarki o branżę turystyczną.

Sektory gospodarki z największym potencjałem:

 • rolnictwo
 • handel
 • usługi

Zaufali nam:

 • AGROCHEM Sp. z o.o., Polska, chemiczna
 • Jeronimo Martens „Biedronka”
 • KOMPLEKS WYDMINY S.C.

Rynek pracy, edukacja

Struktura zatrudnienia w gminie wyróżnia się wysokim udziałem sektora: „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości oraz pozostałe usługi”

Najwyższe pensje na terenie powiatu można uzyskać w sektorze związanym z działalnością finansową i ubezpieczeniową, obsługą nieruchomości oraz pozostałymi usługami, i są one zbliżone do średniej dla tego sektora na terenie województwa, ale wyraźnie niższe niż średnia dla sektora na terenie całego kraju.

Na terenie gminy działa jedna zasadnicza szkoła zawodowa. Posiada ona urozmaiconą ofertę, w roku szkolnym 2016/2017 kształciła ona w 31 kierunkach, między innymi: tapicer, cieśla, stolarz, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter konstrukcji budowlanych, dekarz, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, elektryk, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, betoniarz-zbrojarz, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, monter mechatronik. Ponadto ośrodki miejskie znajdujące się blisko Wydmin: Giżycko, Węgorzewo i Ełk, oferują bogatą ofertę kształcenia zawodowego.

Instytucje wspierające inwestora

Instytucje okołobiznesowe

Izby gospodarcze

Warmińsko Mazurska Izba Rolnicza, http://wmirol.org.pl/

Ośrodki doradztwa, w tym np. personalnego, rolniczego

PZDR Giżycko, http://www.w-modr.pl/index.php?id=213&l=pl

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, http://www.wmarr.olsztyn.pl/

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej, http://www.fwpr.org/

Kancelarie prawne, w tym kancelarie notarialne i radców prawnych

Tomaszewska-Czerwonka Józefa, notariusz. Kancelaria, http://notariuszgizycko.pl/kontakt.php

Mrozinkiewicz Bożenna. Kancelaria notarialna, http://www.notariusz-cennik.pl/Bialystok/Notariusz-Bozenna-Mrozinkiewicz.html

Kancelaria Notarialna – Joanna Brunke – Paluch Notariusz,

Kancelaria Notarialna Renata Buko, http://www.renata.buko.notariusz.pl/

Kancelaria Prawna Gajewski Trawczyńska Szewczyk s.c. – oddział w Giżycku, http://www.adwokatgizycko.com/

Kancelaria Adwokacka w Giżycku adwokat Karol Rogalski, http://adwokat-gizycko.pl/

Adwokat Marek Paluch – Kancelaria Adwokacka, http://www.adwokat.webity.pl/

Kancelaria Adwokacka. Adwokat Dominika Sampławska, http://samplawska.pl/kancelaria-adwokacka/

Usługi informatyczne/ serwisy komputerowe

„Dfs-Lab” Paweł Karolczuk – informatyka, http://dfs-lab.pl/

Usługi tłumaczeniowe, w tym tłumaczenia przysięgłe

Tłumacz przysięgły Śmigielska Monika, Wydminy – język niemiecki

Agencje zatrudnienia

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku, http://gizycko.praca.gov.pl/

Przewiń do góry
Skip to content