INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Admin
Kategoria:

Centrum Animacji Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców obszaru LGD9 i LGR na bezpłatne szkolenie pn. „Prawo w organizacji pozarządowej”, które odbędzie się 15 września2018r. (sobota) w godz. 09.00-17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach: ul. Olsztyńska 54.

Szkolenie poprowadzi pani Joanna Glezman – Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Czytaj więcej: Bezpłatne szkolenie „Prawo w organizacji pozarządowej”
Super User
Kategoria:

Wydminy, dnia … kwietnia 2018r.

SO.524.3.2018

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT

złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku

 

 

Z zakresu: Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/

1

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „AKADEMIA 2012”

MOJE MAŁE MISTRZOSTWA 2018 – PIKNIK RODZINNY O CHARAKTERZE SPORTOWO -REKREACYJNYM

tak

-

-

  Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król

Super User
Kategoria:

Wydminy, dnia 06.04.2018r.

SO.524.3.2018

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ OFERT

złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Z zakresu:Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Liczba pkt

Kwota całości zadania

Kwota dotacji

Przyznana dotacja w 2018 roku

1

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „AKADEMIA 2012”

MOJE MAŁE MISTRZOSTWA 2018 – PIKNIK RODZINNY O CHARAKTERZE SPORTOWO -REKREACYJNYM

41

19 320,00zł

6 820,00zł

 

6 000,00zł

                                                                       Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król

Super User
Kategoria:

SO.0050.26.2018

ZARZĄDZENIE Nr 12/2018

Wójta Gminy Wydminy

z dnia 21 lutego 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych
w roku 2018.

            Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) zarządzam, co następuje:

  • 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej ustalam podział środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2018, jak następuje:
  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Lp.

Nazwa organizacji

(innego podmiotu)

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

Uczniowski Klub Sportowy „Orły”

- organizowanie rozgrywek sportowych na terenie Gminy Wydminy;

- organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych dla mieszkańców Gminy Wydminy;

- udział w imprezach rekreacyjno – sportowych.

7 000,00zł

  1. Ochrona i promocja zdrowia

Lp.

Nazwa organizacji

(innego podmiotu)

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

Fundacja Życie
i droga

Doktor Koń

3 000,00zł

 

  1. Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Lp.

Nazwa organizacji

(innego podmiotu)

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”

Stypendia Pomostowe 2018 -kolejny etap

1 260,00zł

1

Stowarzyszenie „Echo Wydmin”

Stypendia Pomostowe – edycja 2018

1 140,00zł

2

Forum NGO'S Wydminy

Muzyka otwiera na świat – kontynuacja „zagrajmy w muzykę”

5 000,00 zł

                                                                       Wójt Gminy Wydminy
                                                                       /-/ mgr inż. Radosław Król