Podpisanie umowy – budujemy kolejne drogi Gminne.

W dniu 6 sierpnia 2019 r .Wójt Gminy Wydminy Radosław Król podpisał umowę na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej 136048N do miejscowości Radzie oraz drogi gminnej 136054N do miejscowości Gawliki Małe”.  Prace polegać będą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szerokości 5m, wykonaniu zjazdów z kruszywa łamanego na drodze do miejscowości Gawliki Małe oraz zjazdów asfaltowych w miejscowości Radzie. Dodatkowo wykonane zostaną pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Długość przebudowywanego odcinka dla drogi do miejscowości Gawliki Małe wynosi około 1980 mb, do miejscowości Radzie około 1490 mb. Wykonawcą robót została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego firma „STRABAG” Sp. z o.o., ul: Parzniewiska 10, 05-800 Pruszków.  Planowane rozpoczęcie robót to druga połowa sierpnia 2019 r., a zakończenie do końca września 2019 r. Łączna wartość zadania według zaoferowanej przez Wykonawcę ceny to 1 380 781,75 zł, z czego dofinansowanie na poziomie 63,63% tj. 878 591,43 zł. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewiń do góry
Skip to content