Podpisanie umowy na wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr geodezyjny 333 obręb Orłowo

W środę, 28 czerwca 2017r. Wójt Gminy Wydminy Radosław Król podpisał umowę z Konsorcjum DROGBUD Paweł Kochański , Transport-Handel i Pozostałe Usługi Kazimierz Kochański.

Na wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr geodezyjny 333 obręb Orłowo.

Oferta wybranego Wykonawcy zawiera najniższą cenę ryczałtową brutto – 158.998,41 zł oraz oferowany termin wykonania – do 10.09.2017r. 

 

Przewiń do góry
Skip to content