Projekt online zakończył się

Realizowany przez Gminę Wydminy w partnerstwie z Gminą Klewań  projekt pn. „Muzyka łączy narody” dobiegł końca.

W ciągu dziesięciodniowych spotkań młodzieży z Polski i Ukrainy nastąpiło budowanie postaw otwartości i zrozumienia, nawiązały się i wzmocnione zostały przyjazne relacje polsko-ukraińskie. Młodzież brała udział w tworzeniu inicjatyw, na nabywaniu kompetencji do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, współpracy, promowaniu wartości tolerancji, kultury oraz wymianie doświadczeń.

Należy podkreślić, iż projekt miał formę online z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 i wiążącymi się z tym obostrzeniami. Pomimo wirtualnych działań należy przyznać, iż cel został  osiągnięty. 

Ale to jeszcze nie koniec, gdyż efektem współpracy młodzieży z Gminy Klewań i z Gminy Wydminy będzie występ muzyczny i wystawa, które zaprezentujemy już niebawem.

A dzisiaj prezentujemy filmik, który jest wyrazem podziękowania od naszych przyjaciół z Ukrainy za wspólne spotkania, radość i przyjaźń. 

 

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”

Logo PURWM PL UKR

Przewiń do góry