Projekt pn. „Razem w góry” w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży zrealizowany przez Gminę Wydminy

 

Projekt pn. „Razem w góry” w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży zrealizowany przez Gminę Wydminy

 

W dniach 08-17 września 2022 roku Gmina Wydminy w partnerstwie z Gminą Derażne zrealizowała wymianę młodzieży polskiej i ukraińskiej. Działania zostały zorganizowane w polskich górach za pomocą różnorodnych form aktywności i metod działania.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Kwota dofinansowania wyniosła 96 881,43 zł co stanowi 100% wartości całego projektu.

Priorytetem programu było wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i wzajemnego szacunku wśród młodzieży.

Do działań przystąpiły dwie grupy; z Polski i z Ukrainy, których skład liczył po 18 dzieci i po dwóch opiekunów. Młodzież znajdowała się w wieku od 14 lat do 18 lat. Harmonogram projektu zawierał odpowiednio skonstruowany program i metody realizacji tak, by zachęcić młodzież do działania w celu wypracowania jak najlepszych efektów wspólnych działań.

W pierwszym dniu projektowym przeprowadzone zostały warsztaty integracyjne, służące poznaniu się i rozluźnieniu atmosfery. Nastąpiło wprowadzenie do kształtowania dialogu międzykulturowego i rozwijania zainteresowań otaczającym światem.

W drugim dniu integracja polsko-ukraińska odbyła się poprzez udział w różnego rodzaju działaniach w Parku Rozrywki w Zatorzu. W pierwszej kolejności młodzież zapoznała się z zasadami bezpieczeństwa i poruszania się po Parku, następnie oczarowani jesienną aranżacją wzięli udział w oferowanych atrakcjach, pokazach i widowiskach.

„Z miłości do gór” to wyprawa edukacyjna do Tatrzańskiego Parku Narodowego, która miała miejsce w trzecim dniu projektowym. Za pomocą metod aktywizujących, nauce przez działania uczestnicy zapoznali się z lokalną kulturą i historią.

Kolejne dni przyniosły wiele euforii i doznań dzięki przeprowadzonym warsztatom i wyprawom edukacyjnym w plenerze górskim. Młodzież wędrowała tatrzańskimi szlakami z pełnymi pasji edukatorami i przewodnikami. Uczestnicy odbyli „Górską opowieść” po Gubałówce i Krupówkach poprzez Dolinę Pięciu Stawów i Morskie Oko. Zawędrowali na” Rusinową Polanę i zdobyli „Gęsią Szyję”, widzieli również „Trzy Korony”.

Młodzież „Śladami historii” przeszła przez Rynek Główny Krakowa, poznając i podziwiając piękne zabytki dawnej stolicy Polski. Idąc „Ścieżką królewską” zwiedzili m.in. Wawel i Katedrę Wawelską, miejsca, gdzie sztuka, architektura i historia krzyżują się ze sobą na każdym kroku.

Ostatni dzień był czasem podsumowań, refleksji i pożegnania się z przyjaciółmi.

Należy podkreślić, iż projekt wywarł ogromny wpływ na wszystkich uczestnikach. Młodzież miała szansę na wzajemną integrację, poznanie się i poszanowanie wartości. Dzięki działaniom młodzież rozwinęła swoje umiejętności i poszerzyła wiedzę w scenerii górskiej. Nastąpiła wymiana doświadczeń uczniów z Ukrainy i Polski. Ponadto dzięki wykwalifikowanej kadrze dzieci miały możliwość rozwijania umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku obcym, komunikacji interpersonalnej, a także pogłębieniu wiedzy z historii.

Projekt „Razem w góry” stanowi przykład udanego i potrzebnego działania, gdyż podkreśla potrzebę wzmacniania wzajemnych relacji. Jest narzędziem prowadzącym do otwartości i przełamania panujących barier i stereotypów.

Dziękujemy młodzieży ukraińskiej i polskiej oraz ich opiekunom za udział w projekcie.

Serdeczne podziękowania składamy organizacji partnerskiej – Gminie Derażne za owocną współpracę i zaangażowanie.

Jest dla nas bardzo cenne wsparcie i czynne zaangażowanie osób bezpośrednio związanych z projektem i wykonawców, dzięki którym działania mogły zostać w pełni wykonane. 

Dziękujemy również Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Instytucji Zarządzającej Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży z siedzibą w Warszawie, za wsparcie finansowe, bez którego realizacja projektu byłaby niemożliwa.

Razem-w-gory-10

Zdjęcie 10 z 10

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”

Przewiń do góry