PROJEKT WYMIANY POlSKO-UKRAIŃSKIEJ

Gmina Wydminy realizuje projekt pn. „Źródło-Struga-Rzeka” ekospotkania Polsko-Ukraińskie”

W RAMACH POLSKO-UKRAIŃSKIEJ RADY WYMIANY MŁODZIEŻY.

Dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wartość dofinansowania wynosi 80 398,17 PLN

Całkowity koszt inwestycji wynosi 80 398,17 PLN

CEL: Wzmacnianie przyjaznych relacji polsko-ukraińskich poprzez kształtowanie dialogu międzykulturowego i postaw ekologicznych wśród młodzieży. Realizacja projektu odbywa się poprzez działania takie jak wycieczki edukacyjne, warsztaty fotograficzne, warsztaty kulinarne, zajęcia aktywizujące (survivalowe), zajęcia o tolerancji, spotkania z ekspertami, dyskusje, wieczory kulturowe. Powyższe rozwiązania posłużą zagłębieniu się w tajniki kultury ukraińskiej i polskiej, pogłębieniu wiedzy z zakresu ekologii, oraz uchwyceniu piękna otaczającej nas przyrody poprzez fotografię.

Przewiń do góry
Skip to content