Radosław Król został powołany na stanowisko Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

 

Serdecznie Gratulujemy Naszemu Wójtowi Radosławowi Król wyboru na zaszczytne stanowisko Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Jest to efekt Pana sumiennej pracy na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej, zaangażowania w sprawy społeczeństwa obywatelskiego, wysokiej oceny postawy moralnej, wiedzy o regionie i ludziach.

Jesteśmy przekonani, że współpraca administracji rządowej i samorządowej odbywać się będzie w poczuciu współodpowiedzialności za dorobek i  rozwój całego regionu.

Niech towarzyszy Panu myśl Alberta Schweitzera „ To co robisz dla siebie – przeminie bezpowrotnie, co zrobisz dla innych – pozostanie wieczne”.

Panie Wójcie, Panie Wojewodo dziękujemy za dobre lata wypełnione sumienną pracą dla naszej społeczności. Składamy najlepsze życzenia, wielu kolejnych osiągnięć zawodowych i satysfakcji z pracy na rzecz mieszkańców Warmii i Mazur.

Szczęśliwej drogi już czas „ mapę Warmii i Mazur ” w sercu MASZ!

Przewiń do góry