Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmin

Z końcem maja br. nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Gminą Wydminy – reprezentowaną przez Wójta Gminy Wydminy Pana Radosława Króla oraz Skarbnik Gminy Wydminy Panią Elżbietę Sosnowską, a właścicielem PHUP „Palwod” Export-Import w Gołdapi Panem Ryszardem Pawlukanisem na wykonanie inwestycji pn. „Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmin”

Zadanie obejmuje rozbiórkę 11 obiektów pełniących funkcje garażowe i gospodarcze, będące w złym i średnim stanie technicznym i budowę w tym miejscu 2 budynków gospodarczych oraz budowę budynku garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wybudowanie 4 budynków po 6 stanowisk garażowych wraz z drogą dojazdową, podjazdami i zielenią.

Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 346.000,00 zł.

Wartość ogólna zadania wynosi: 2 950 000,00  zł

Przewiń do góry
Skip to content