Rolnicy – zwrot podatku akcyzowego

 

Urząd Gminy Wydminy informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy zużyty do produkcji rolnej powinien w terminie
od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Wydminy wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 rok.
W
przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego przez posiadaczy bydła załącznik powinna stanowić informacja o dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP) bydła z ubiegłego roku. Dane te rolnik może uzyskać w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na siedzibę stada.

Dokumenty można złożyć osobiście w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na jego adres:

Urząd Gminy Wydminy

Plac Rynek 1/1

11-510 Wydminy

z dopiskiem „Zwrot podatku akcyzowego”.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

      48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Zwrot przyznanych środków nastąpi w terminie do 28 kwietnia 2023 r.  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub w kasie Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego
w Wydminach przy ul. Giżyckiej 6a.

Załączniki:

Przewiń do góry
Skip to content