Wójt Gminy Wydminy Radosław Król otrzymał od Rady Gminy Wydminy wotum zaufania

W dniu 29 czerwca br. Wójt Gminy Wydminy Radosław Król otrzymał od Rady Gminy Wydminy wotum zaufania. Udzielono mu również absolutorium za należyte wykonanie budżetu w 2022 roku.

Przewiń do góry