WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ OFERT

Wydminy, dnia 06.04.2018r.

SO.524.3.2018

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ OFERT

złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Z zakresu:Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Liczba pkt

Kwota całości zadania

Kwota dotacji

Przyznana dotacja w 2018 roku

1

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „AKADEMIA 2012”

MOJE MAŁE MISTRZOSTWA 2018 – PIKNIK RODZINNY O CHARAKTERZE SPORTOWO -REKREACYJNYM

41

19 320,00zł

6 820,00zł

 

6 000,00zł

                                                                       Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król

Przewiń do góry