Z pomocą rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej

Biorąc pod uwagę problem społeczny jakim jest przemoc w rodzinie Gmina Wydminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został pozytywnie oceniony przez Komisję Konkursową i wydmiński samorząd otrzymał dofinansowanie projektu, którego wartość wynosi blisko 950 tysięcy złotych (wkład własny finansowy gminy to ok. 24 tys. zł). Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach tego konkursu wyłoniono jedynie cztery projekty, które otrzymały dofinansowanie: instytucje/organizacje z siedzibą w Olsztynie, Elblągu, Ostródzie i właśnie w Wydminach (zatem jesteśmy jedyną gminą wiejską w województwie, która w ramach tego konkursu będzie realizowała projekt mający na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie).

Gmina Wydminy rozpoczyna realizację projektu polegającego na utworzeniu Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie. W Punkcie zatrudnieni zostaną specjaliści, którzy pomagać będą rodzinom dotkniętym przemocą domową. Do dyspozycji mieszkańców gminy Wydminy będą wyspecjalizowani terapeuci, psycholog, prawnik, pracownik socjalny i asystent rodziny. Ośmiu specjalistów będzie świadczyło pomoc osobom doświadczającym przemocy, jak również osobom stosującym przemoc w rodzinie. Osoba Pierwszego Kontaktu zatrudniona w Punkcie pomoże klientom umówić się na bezpłatne konsultacje i/lub terapię u specjalisty. Usługa świadczona będzie w Wydminach (budynek GOK).

Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z bezpłatnych konsultacji i wsparcia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach (Pl. Rynek 1/1, tel. 87 42 10 115).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przewiń do góry
Skip to content