Aktywny Weekend to nowy pomysł rządu na pobudzenie potencjału rodaków

Ostatni weekend kwietnia obfitował w szereg wydarzeń o sportowym charakterze. Jednym z nich były rozgrywki kategorii wiekowej skrzat organizowane w ramach struktur Warmińsko Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Na wydmińskim orliku (27.04.2024) spotkały się zespoły UKS Rona 03 Ełk i LUKS Wydminy. Mecze rozgrywane bez presji na wynik, pozwalały cieszyć zgromadzonych kibiców, wieloma akcjami indywidualnymi i zespołowymi, które wieńczone były licznymi bramkami. Dzięki wsparciu aktywności ruchowej najmłodszych, możemy obserwować wzrost ich umiejętności kluczowych, z których brakiem możemy niestety coraz częściej spotykać się na szerokim forum szkolnym. Poziom indywidualnej pracy nad sobą, widoczny jest podczas organizowanych w placówkach oświatowych testach sprawności fizycznej, podczas których dzieci i młodzież uczęszczająca na pozalekcyjne zajęcia ruchowe deklasuje koleżanki i kolegów preferujących mało aktywny tryb życia. A to przecież zmęczenie fizyczne, często pozwala zniwelować negatywne napięcia emocjonalne, których przejawy obserwujemy wśród młodzieży o niskim poziomie aktywności psychoruchowej. Aroganckie zachowania wobec rówieśników czy nawet nauczycieli jest często przejawem własnych kompleksów, które nie są niwelowane przez proste aktywności ruchowe. Praca nad dzieckiem w ogromnym stopniu zależy od rodziców, którzy zawsze są pierwszymi trenerami i wzorami do naśladowania. Jako uczniowski klub sportowy staramy się przy wsparciu samorządu Gminy Wydminy oraz programów rządowych wspierać aktywizacje lokalnej społeczności. Od początku lutego br. pracujemy kolejny sezon, nad kształtowaniem umiejętności pływackich uczennic klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej. Program, zakłada faktyczne nauczenie pływania stylem dowolnym i klasycznym a nie tylko incydentalne brodzenie, które w nijaki sposób ma się do rozwijania zdolności motorycznych niezbędnych w pływaniu. Uzupełnieniem zadania, jest udział uczniów klas starszych oraz Seniorów 60+, którzy mają możliwość systematycznego udziału w wyjazdach na basen.

W obecnym czasie, zajęcia sportowe prowadzone w ramach uczniowskiego klubu sportowego prowadzone są przez sześć dni w tygodniu, co pokazuje jak duże jest zainteresowanie społeczności lokalnej sportem i rekreacją. Wsparcie rządowe, nastawione również na kształtowanie postawy odstraszania potencjalnych krajów i ugrupowań o charakterze terrorystycznym, poprzez odpowiedni poziom przygotowania psychoruchowego swoich obywateli pozwala na zatrudnienie wielu wykwalifikowanych nauczycieli, instruktorów i trenerów. Nie inaczej jest również w naszej gminie, w której po raz kolejny, w ramach programu Aktywna Szkoła mamy zatrudnionych czterech animatorów, którzy opierają swoje działania o kompleksy boisk Orlik. W ramach programów gminnych i rządowych wynagrodzenie otrzymuje kolejnych siedmioro instruktorek, trenerów i nauczycielek, którzy dbają
o sportowy rozwój lokalnej społeczności. Ponad dziesięć osób, może pobudzić do działania całą rzeszę młodych i tych nieco starszych talentów sportowych, których praca będzie cieszyła nie tylko na arenach sportowych, ale również w strukturach obronności naszego kraju.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia galerii zdjęć, które pokazuje nasze działania w ostatnich tygodniach.

(1070) Turniej Piłki Nożnej im.Wiesława Wlizło. – YouTube

Marek Ostrowski
Ewelina Ostrowska
Foto – LUKS Wydminy
Robert Kasprowicz

Przewiń do góry