I sesja Rady Gminy Wydminy

7 maja o godzinie 12 w Urzędzie Gminy Wydminy odbyła się I sesja Rady Gminy Wydminy, która została wybrana w wyniku wyborów do rady gminy przeprowadzonych 7 kwietnia. Podczas sesji nowo wybranym radnym zostały wręczone zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej, po czym ci złożyli ślubowanie. Następnie wręczono zaświadczenie o wyborze nowo wybranej Wójt Gminy Wydminy, Annie Stefanii Binik, która również złożyła ślubowanie. Tego ważnego dnia pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Wydminy pogratulowali nowo wybranemu Wójtowi i życzyli powodzenia w pełnieniu swojej nowej roli oraz owocnej współpracy dla dobra naszej gminy. Na zakończenie sesji przeprowadzono tajne głosowanie, w wyniku którego wybrano Przewodniczącego Rady Gminy Wydminy – Panią Krystynę Bożenę Pindur.

 

Przewiń do góry