Bezpłatne szkolenie pt. „Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa.

Zakres tematyczny szkolenia:

W programie szkolenia blok o diagnozie, celach i rezultatach, działaniach, budżecie i harmonogramie – czyli wszystko to, co do napisania dobrego „technicznie” projektu jest niezbędne.

Szkolenie poprowadzi wieloletni praktyk – Agnieszka Łask. Jest absolwentką pedagogiki oraz administracji. Od początku kariery zawodowej związana jest z organizacjami pozarządowymi. W Stowarzyszeniu Adelfi pracuje od 2015 r., gdzie pisze, koordynuje i rozlicza projekty. Na co dzień związana głównie z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, w którym pełni rolę koordynatora projektu, koordynatora świadczenia usług wsparcia PES, eksperta ds. rozwoju ekonomii społecznej i konsultanta ds. zamówień publicznych. Autorka kilkudziesięciu projektów dofinansowanych z różnych źródeł – ze środków Unii Europejskiej, krajowych (na poziomie ministerialnym, wojewódzkim i lokalnym) oraz zagranicznych (np. funduszy norweskich). Ma bogate doświadczenie praktyczne przy realizacji merytorycznych działań projektowych, jak również w ich prawidłowym monitoringu, ewaluacji i sprawozdawaniu do grantodawców. Współpracuje również z innymi organizacjami pozarządowymi przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, a także wspiera je w realizacji i rozliczeniach.

Termin i miejsce:

13.04br. (sobota) w godzinach 09:00 – 16:00 z przerwami

Wronka 12 (świetlica wiejska), 11-500 Giżycko

Grupa odbiorców szkolenia:

Na szkolenie zapraszamy organizacje pozarządowe, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej

Jak się zgłosić?

Aby się zgłosić należy do dnia 09.04.2024r (wtorek) do godz. 10:00 wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoStAdJZCJxx03mnOxOC5rtJd7ToZ1pYhDRzsLUJR_jrk8wg/viewform?usp=sf_link

 

O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od Organizatora.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie.

W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z Dorotą Gutowską, e-mail: dorota.gutowska@adelfi.pl , tel.798-349-266

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”, który realizowany jest przez Stowarzyszenie Adelfi w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ESWIP i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Przewiń do góry
Skip to content