Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznaje środki dla poszkodowanych rodzin w Hejbutach

W odpowiedzi na pilny wniosek Gminy Wydminy, dotyczący udzielenia pomocy doraźnej dla trzech rodzin dotkniętych niedawnym pożarem w miejscowości Hejbuty, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Radosław Król, zatwierdził przyznanie środków finansowych. Decyzja ta została podjęta z uwzględnieniem szczególnej sytuacji oraz ważnego interesu społecznego.

Łączna kwota przyznana na ten cel wynosi 72 000 złotych, które zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin z terenu gminy Wydminy. Dodatkowo, gmina zabezpieczyła środki własne w wysokości 18 000 złotych, aby wesprzeć te rodziny w trudnym okresie.

Pożar, który dotknął te trzy rodziny, spowodował znaczne straty materialne i osobiste. Działania władz lokalnych, we współpracy z wojewodą, mają na celu zapewnienie niezbędnej pomocy w zapewnieniu podstawowych potrzeb bytowych oraz wsparciu w odbudowie życia po tej tragicznej sytuacji.

Niezwykle ważne jest, aby w takich chwilach społeczność lokalna okazywała solidarność i wsparcie dla poszkodowanych. Środki finansowe przyznane przez wojewodę są wyrazem troski o te rodziny oraz dowodem na solidarność społeczną.

Gmina Wydminy wraz z wojewodą Radosławem Królem zapewniają, że wszystkie środki zostaną rozdysponowane sprawiedliwie i zgodnie z potrzebami poszkodowanych rodzin. Wierzymy, że ta pomoc doraźna przyniesie ulgę tym, którzy stracili wiele w wyniku niedawnego pożaru, oraz wesprze ich w procesie odbudowy.

Przewiń do góry
Skip to content