Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach – podpisanie umowy

W dniu 11 lipca br. w Urzędzie Gminy Wydminy zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach.

Wartość zadania to 1.998.403,14 zł z czego kwota dofinansowania to 1.225.000,00 zł

Krótki opis zadania:

  • uzbrojenie w sieci wod.-kan. terenów za torami kolejowymi, stanowiącymi strefę ekonomiczną i tereny mieszkaniowe,
  • inwestycja realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj,
  • poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój gosp. gminy, w której funkcjonowało PGR poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury.

Termin zakończenia: grudzień 2024 r.

Przewiń do góry