Pomiar ruchu drogowego w okresie 17 – 28.07.2023 roku

Szanowni Państwo,
informujemy, iż w okresie 17 28.07.2023 roku przeprowadzone zostaną pomiary ruchu drogowego w
wybranych lokalizacjach ciągów dróg: wojewódzkich, powiatowych, gminnych.

Cel badań: aktualizacja prognozy ruchu, w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 655 (Giżycko Olecko).

Pomiar wykonywany będzie z wykorzystaniem urządzeń pomiarowo rejestrujących: MioVision Scout
Unit, zestawów Yi, Metrocount Roadside 5600. Montaż sprzętu przebiega z bezpiecznym wykorzystaniem
istniejącej infrastruktury drogowej (słupy, lampy, itd.), bez konieczności zajmowania pasów ruchu.

Przewiń do góry