Budowa skateparku

    Umowa na wykonanie robót polegających na budowie skateparku w Wydminach została zawarta w dniu 23 września 2020 roku z firmą 4SKATE Sp. z o. o. Wartość umowy opiewa …

Budowa skateparku Czytaj więcej »