DŁUGODYSTANSOWA SIEĆ TRAS ROWEROWYCH PRZEZ GMINĘ WYDMINY

BUDOWA DŁUGODYSTANSOWEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH

Przedstawiciele 10 samorządów, w tym Gminy Wydminy podpisali w Olecku porozumienie w sprawie realizacji wspólnego projektu dotyczącego budowy sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzysząca. Liderem projektu jest gmina Olecko.

 

— Nasz plan jest bardzo ambitny, a wspólnym celem jest sieć tras rowerowych wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą towarzyszącą na obszarze 10 gmin. Dzisiaj dopiero zaczynamy, ale myślę, że wystarczy nam chęci i ambicji, aby go skończyć – podkreśla Karol Sobczak, burmistrz gminy Olecko, która jest liderem projektu.

Podpisy pod porozumieniem w sprawie realizacji sieć tras rowerowych wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą towarzyszącą na obszarze 10 gmin podpisali:

– burmistrz Olecka Karol Sobczak,

– pełnomocnik burmistrza Giżycka ds. strategii i rozwoju miasta Maria Czetyrbok,

– wójt gminy Giżycko Marek Jasudowicz,

– zastępca wójta gminy Wieliczki Ewelina Kłopotowska,

– wójt gminy Kowale Oleckie Krzysztof Locman,

– wójt gminy Świętajno Janusz Zakrzewski,

– pełnomocnik wójta gminy Wydminy Andrzej Cieśluk,

– wójt gminy Bakałarzewo Tomasz Naruszewicz,

– wójt gminy Filipów Tomasz Rogowski,

– zastępca wójta gminy Ełk Bożena Wołyniec.

Szczegóły projektu i możliwości jego sfinansowania przedstawił Marek Zamana z firmy M&G Consulting Marketing, która specjalizuje się w realizacji projektów oraz krajowych i regionalnych programów operacyjnych z zakresu rozwoju infrastruktury rowerowej.

Głównymi założeniami projektu są m.in.: wykonanie spójnej, bezpiecznej, komfortowej i długodystansowej trasy rowerowej o znaczeniu krajowym w połączeniu z krajową trasą Velo Podlasie, z regionalną trasą wokół Wielkich Jezior Mazurskich „Mazurską Pętlą rowerową”, z ponadregionalną trasą Polski Wschodniej Green Velo                             i międzynarodowa trasą rowerową EuroVelo11.

Etap pierwszy projektu ma potrwać do czerwca 2022 roku i zakłada m.in. przeprowadzenie analiz przestrzennych, konsultacji z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, zarządcami dróg i terenów, zainteresowanymi mieszkańcami i organizacjami, ocenę istniejącej infrastruktury na potrzeby realizacji projektu, przedstawienie szacunkowych kosztów realizacji inwestycji, analiza i wskazanie możliwości dofinansowania projektu, mapa inwentaryzacyjna i inwestycyjna oraz opinie i uzgodnienia.

Strategia realizacji projektu na lata 2021 -2026 zakłada następujący harmonogram:

– podpisanie porozumienia samorządów w sprawie realizacji projektu tras rowerowych (wrzesień 2021 r.),

– wykonanie dla jednostek samorządu terytorialnego koncepcji przebiegów tras rowerowych wraz z infrastruktura towarzyszącą (czerwiec 2022 r.),

– stworzenie zespołu koordynującego ds. realizacji projektu tras rowerowych (Lipice 2022 r.),

– wykonanie standardów technicznych i wytycznych do promocji tras rowerowych (sierpień 2022 r.),

– dofinansowanie zewnętrzne realizacji projektu (grudzień 2022 r.),

– wykonanie dokumentacji technicznej (czerwiec 2023 r.),

– wybudowanie trasy rowerowej w raz z infrastrukturą towarzyszącą (czerwiec 2026 r.),

– promocja projektu, kreowanie produktu turystycznego.

Kolejne spotkanie robocze przedstawicieli 10 samorządów zaplanowano na 20 września w Olecku.

(źródło – Gazeta Olsztyńska, Fot. Zbigniew Malinowski)

Przewiń do góry