OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
 
 
             Wójt Gminy Wydminy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie w sprawie omówienia projektu Programu współpracy Gminy Wydminy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy
o działalności pożytku publicznego.
Spotkanie odbędzie się w dniu  14 września 2021 roku o godzinie 15.00 w sali Centrum Aktywności Lokalnej, pl. Rynek 1/1, Wydminy.
Przewiń do góry
Skip to content