Gmina Wydminy zaoszczędzi prawie 100 tys. zł na energii elektrycznej!

Gmina Wydminy reprezentowana przez Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla, 3 października br. podpisała umowę z Corrente Sp. z o.o. na dostawę energii elektrycznej do lokali i obiektów oraz umowę z RWE Polska S.A. na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego na czas określony do dnia 31.12.2015 r.

 

Niniejsze umowy zostały zawarte w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, prowadzonego przez Powiat Giżycki pod nazwą Giżycka Grupa Zakupowa – Dostawa energii elektrycznej.

W roku 2015 Gmina Wydminy na dostawie energii elektrycznej do lokali i obiektów zaoszczędzi 39 133,55 zł, natomiast na dostawie energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego 53 561,80 zł.

Przewiń do góry