Jak przyłączyć się do sieci wodociągowej?

Przed wykonaniem przyłącza.

Mieszkańcy muszą wypełnić i złożyć wniosek o wydanie warunków przyłącza wodociągowego w biurze Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni Sp. z o.o. Wydminy, ul. Grunwaldzka 43. Do wniosku należy dołączyć:

 

– tytuł prawny własności do wglądu

– mapę sytuacyjną z naniesioną lokalizacją przyłącza (istnieje możliwość przygotowania mapy przez spółkę)

Po spełnieniu tych warunków można budować przyłącze lecz nie zasypywać wykopu!

Przed zasypaniem wykopanego przyłącza wodociągowego należy zgłosić telefonicznie lub osobiście zgłosić w biurze PUKiZ Sp z o.o. gotowość do odbioru wykonanych robót.

Po odbiorze przez pracownika PUKiZ Sp. z o.o. i wprowadzeniu ewentualnych poprawek można przystąpić do zasypania przyłącza. Pracownik wyda kopię protokołu odbioru na miejscu lub w biurze spółki.

Po odbiorze przyłącza należy niezwłocznie zgłosić się do biura PUKiZ Sp. z o.o. w celu podpisania umowy na dostawę wody i opłaceniu opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej wynoszącej 32,40 zł brutto.

Uwaga! U mieszkańców, którzy nie mają zlokalizowanego wodomierza w studzience wodomierzowej, wodomierz kupuje i montuje we wskazanym i odpowiednio przygotowanym miejscu PUKiZ Sp. z o.o.

Powyższe informacje dotyczą tylko i wyłącznie użytkowników nowo budowanej sieci wodociągowej.

Mieszkańcy wsi Rostki i Ranty, którzy posiadają umowę z PUKiZ Sp. z o.o., przed budową nowej sieci, zostaną podłączeni do sieci, nie ponosząc z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.

Przewiń do góry
Skip to content