Logika projektowa – OWES Ełk zaprasza na szkolenie otwarte

Jeśli dostrzegasz, że w Twojej organizacji występują potrzeby, masz ciekawy pomysł, ale nie wiesz, jak ubrać go w ramy projektowe przyjdź na szkolenie z logiki projektowej, które odbędzie się w dniach 5-6 września w Gołdapi. Podczas szkolenia dowiesz się m.in. jak opracować budżet projektu, przedstawić diagnozę problemu, sformułować prawidłowo cele oraz określić realne, mierzalne rezultaty.

 

Temat szkolenia:

„Od pomysłu do projektu – logika projektowa”

Termin i miejsce:

05-06.09.2020 (sobota, niedziela)

Gołdap (dokładne miejsce szkolenia zostanie podane w późniejszym terminie)

Czas trwania szkolenia:

5 września 9:00-16:00 (z przerwami), 6 września 9:00-16:00 (z przerwami)

Zakres tematyczny szkolenia:

W programie szkolenia blok o diagnozie, celach i rezultatach, działaniach, budżecie i harmonogramie – czyli wszystko to, co do napisania dobrego „technicznie” projektu jest niezbędne. Szczegółowy program szkolenia znajduje się poniżej (w załączonych dokumentach).

Grupa odbiorców szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, w tym działaczy organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Zapraszamy również osoby bezrobotne i grupy nieformalne, które szukają swojej drogi zarobkowej, chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub chcą się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej.

Tryb zgłoszeń:

Aby się zgłosić należy do dnia 02.09 br. (do godziny 16.00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP1w1vGuQ6DSa2gvScxgN3eEd3gPNARDiAghRAlBAApbMMTQ/viewform?usp=sf_link

Szkolenie jest bezpłatne. Organizator zapewnia wyżywienie i materiały dydaktyczne.

O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od Organizatora.

Program szkolenia

Tytuł szkolenia

Od pomysłu do projektu – logika projektowa

Trener

Urszula Podurgiel

I dzień

 

Godzina

 

9.00 – 10.30

Rozpoczęcie szkolenia, zebranie oczekiwań, kontrakt i plan pracy.

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa

10.45 – 12.15

Logika projektowa – co to takiego. Problem, diagnoza – pierwszy etap pracy.

12.15 – 12.45

Obiad

12.45 – 14.15

Drzewo problemów i określanie celów – warsztat.

14.15 – 14.30

Przerwa kawowa

14.30 – 16.00

Określanie celu w projekcie – warsztat.

II dzień

 

Godzina

 

9.00 – 10.30

Działania w projekcie – warsztat.

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa

10.45 – 12.15

Harmonogram projektu – wykres Gantta – warsztat.

12.15 – 12.45

Obiad

12.45 – 14.15

Budżetowanie – warsztat.

14.15 – 14.30

Przerwa kawowa

14.30 – 16.00

Podsumowanie szkolenia.

Przewiń do góry