Nowe place zabaw w Zelkach, Talkach i Wydminach

Jak informowaliśmy na początku maja b.r. Gmina Wydminy otrzymała dofinansowanie w kwocie 425 851,23 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy”.

Celem projektu jest wsparcie i podniesienie jakości pracy 7 oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych w gminie Wydminy poprzez ich doposażenie.

12 grudnia mieliśmy możliwość podziwiać pierwsze efekty projektu tzn. place zabaw w szkole w Zelkach, Talkach i Wydminach. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Wydminy Radosław Król, Zastępca Wójta Gminy Wydminy Maria Dolecka oraz Dyrekcja poszczególnych szkół wspólnie z przedszkolakami.

 

Oprócz placu zabaw szkoły otrzymają meble, wyposażenie wypoczynkowe, komplety zabawek i pomocy dydaktycznych, artykuły plastyczne, wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki, zakup sprzętu ICT – komputery, drukarki, projektory, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne oraz kserokopiarki, programy komputerowe, wyposażenie do utrzymania czystości. Projekt zakłada również dostosowanie i modernizację łazienek do potrzeb dzieci i personelu.

{gallery}projekty/modernizacja_oddzialow_zerowych{/gallery}

Przewiń do góry