OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wydminy w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wydminy

z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy

w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Wydminy

 

 Wójt Gminy Wydminy podaje do wiadomości publicznej informację, o przeprowadzonych konsultacjach w dniach od 11 lutego 2016 roku do 29 lutego 2016 roku, na podstawie Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Wydminy z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy w zakresie wniosku o nadaniu miejscowości Wydminy statusu miasta.

 

Poniżej przedstawiamy wyniki procentowe konsultacji:

Na terenie gminy Wydminy na 5479 mieszkańców wzięło udział 1660 osób, co stanowi 30,30%.

ZA nadaniem miejscowości Wydminy statusu miasta zagłosowało 906 osób co stanowi 54,58% głosujących,

PRZECIW opowiedziało się 610 osób, co stanowi 36,75% głosujących,

GŁOSÓW WSTRZYMUJĄCYCH było 127 co stanowi 7,65% oraz 15 głosów było nieważnych, co stanowi 0,9 % głosujących.

Na terenie sołectwa Wydminy na 1985 mieszkańców wzięło udział 610 osób, co stanowi 30,73%.

ZA nadaniem miejscowości Wydminy statusu miasta opowiedziało się 372 osoby co stanowi 60,98% głosujących,

PRZECIW opowiedziało się 180 osób, co stanowi 29,51% głosujących,

GŁOSÓW WSTRZYMUJĄCYCH było 45 co stanowi 7,38% oraz 13 głosów było nieważnych, co stanowi 2,13 % głosujących.

 

W związku z tym, iż za nadaniem miejscowości Wydminy statusu miasta w konsultacjach oddano mniej niż 70% głosów pozytywnych, Gmina Wydminy nie będzie składała wniosku do Ministra MSWiA w 2016 roku.

 

Informuję, iż w związku z niską frekwencją w konsultacjach społecznych, oraz sprzecznymi informacjami na temat niekorzystnych warunków nadania miejscowości Wydminy statusu miasta, konsultacje społeczne z mieszkańcami w przedmiotowej sprawie będą ponownie ogłoszone, po przeprowadzonej akcji informacyjnej na temat zalet zmiany statusu miejscowości Wydminy.

 

Dziękuję za udział w konsultacjach.

Wasz głos jest bardzo ważny, wspólnie podejmijmy decyzję w tak istotnej sprawie.

 

Wójt Gminy Wydminy

(-) Radosław Król

 

Więcej informacji o wynikach konsultacji na stronie internetowej www.wydminy.pl

 

Przewiń do góry